Nazwa produktu:
VITODENS 200-W 17 do 100 kWVitodens 200-W jest wysokosprawny kotłem kondensacyjnym do zastosowania w każdym obiekcie o większym zapotrzebowaniu na ciepło np. budynek wielorodzinny, obiekt biurowy, hotel, również jako instalacja wielokotłowa (kaskada kotłów) o mocy grzewczej nawet do 800 kW. 

Szeroki zakres mocy grzewczej oraz możliwość łączenia pojedynczych kotłów w kaskadę pozwala zapewnić wymaganą ilość ciepła przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce zabudowy. Szczególnie w obiektach gdzie brak jest pomieszczenia kotłowni lub kotłownia zlokalizowana jest na poddaszu, zastosowanie kotła wiszącego (lub kaskady kotłów) o małym ciężarze może być jedynym rozwiązaniem. 

Kocioł Vitodens 200-W wyposażony jest w regulator pogodowy Vitotronic 200 lub stałotemperaturowy Vitotronic 100. Wyposażenie systemowe pozwala na budowę kompletnej kotłowni złożonej z kilku kotłów – zawiera wszystkie elementy, począwszy od systemu do montażu kotłów po systemy odprowadzenia spalin.

 • wysoka sprawność pracy, dzięki zastosowaniu kotłów kondensacyjnych Vitodens 200-W
 • wysokie bezpieczeństwo pracy, zapewnienie ciągłości dostawy ciepła dzięki pracy od 2 do 8 kotłów w układzie kaskadowym
 • płynna regulacja mocy kotłowni, dla maksymalnej mocy 800 kW - od 30 kW
 • łatwy i szybki montaż kotłowni
 • eliminacja drgań i hałasu dzięki cichej pracy kotłów z palnikiem MatriX, szczególnie
 • istotne dla budynków mieszkalnych, biurowych, hotelowych, itp., a także w przypadku kotłowni dachowych
 • możliwość wspólnego odprowadzenia spalin z kotłów i dzięki temu prowadzenia jednego komina w budynku (oszczędność miejsca, niższe koszty, zastosowanie także w budynkach modernizowanych)

Vitodens 200-W oferuje zaawansowaną technikę kondensacyjną z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi, które gwarantują jego długą żywotność, maksymalne wykorzystanie gazu i niskie koszty ogrzewania. Wyposażony jest w wymiennik spaliny-woda Inox-Radial, najnowszej generacji modulowany palnik promiennikowy MatriX, oraz układ Lambda-Pro-Control, który w każdych warunkach pracy kotła zapewnia maksymalne wykorzystanie paliwa. 

Wymiennik Inox-Radial, w którym spaliny przekazują ciepło wodzie grzewczej, wykonany jest z wysokiej jakości stali szlachetnej i o konstrukcji zapewniającej maksymalną skuteczność przekazywania ciepła:

 • wykonany jest ze zwiniętej śrubowo prostokątnej rury, pomiędzy poszczególnymi zwojami powstaje szczelina o stałej szerokości. Przy jednokrotnym przejściu przez wymiennik ze spalin zostaje odebrana maksymalna ilość ciepła – po przejściu przez szczelinę o długości jedynie 37 mm spaliny o temperaturze 900 °C zostają schłodzone do 40 °C,
 • spływający kondensat (woda wykroplona ze spalin) czyści powierzchnię wymiennika – efekt samoczyszczenia. Zapewnia to zawsze skuteczne i niezakłócone przez zanieczyszczenia przekazywanie ciepła wodzie grzewczej w każdych warunkach pracy kotła 
 • szerokie kanały wodne zapewniają równomierny przepływ wody grzewczej w każdym miejscu wymiennika - brak lokalnych przegrzewów oraz mała wrażliwość na odkładanie kamienia kotłowego


Najnowszej generacji modulowany palnik MatriX (patent firmy Viessmann), o kształcie cylindrycznym:

 • jest to palnik promiennikowy, który znaczną część ciepła przekazuje wodzie grzewczej przez promieniowanie – najskuteczniejsza wymiana ciepła i niskie temperatury spalin, 
 • spaliny mają niższą temperaturę niż w innych rodzajach palników, co wpływa korzystnie na jeszcze lepsze wykorzystanie efektu kondensacji w czasie normalnej pracy kotła – zapewnia zawsze wysoką sprawność kotła
 • palnik dopasowany jest kształtem do komory spalania dzięki czemu równomiernie przekazuje ciepło na całej powierzchni wymiennika
 • szeroki zakres modulacji mocy grzewczej palnika pozwala na płynne dopasowanie ilości wytwarzanego ciepła do aktualnego zapotrzebowania na ciepło budynku. W wyniku tego kocioł załącza się rzadziej i pracuje jeszcze oszczędniej zużywając mniej paliwa. Na przykład, w kaskadzie złożonej z czterech kotłów, każdy o mocy do 100 kW – moc kotłowni jest płynnie regulowana od 30 kW (co stanowi 7% maksymalnej mocy grzewczej) do 400 kW


Palnik kotła sterowany jest w oparciu o układ Lambda-Pro-Control, który kontroluje i reguluje jakość spalania w czasie normalnej pracy kotła:

 • zapewnia zawsze optymalny skład mieszanki gazu i powietrza, tym samym maksymalne wykorzystanie energii zawartej w paliwie
 • gwarantuje wysoką sprawność wykorzystania paliwa w każdych warunkach pracy kotła – przy jego pracy ze zmiennym obciążeniem i zmieniającej się jakości gazu
 • automatycznie rozpoznaje każdy rodzaj zastosowanego gazu, dzięki czemu np. przejście z gazu płynnego na ziemny nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych elementów oraz przeróbek palnika


Trwałość i niezawodność

Główne elementy kotła, które decydują o jego trwałości i niezawodnej pracy wykonane są z wysokiej jakości stali szlachetnej. 

Wymiennik Inox-Radial, wykonany jest ze stali szlachetnej wysokiej jakości, o oznaczeniu 1.4571 – z dodatkiem tytanu i molibdenu. Stal szlachetna jest najtrwalszym materiałem stosowanym do budowy kotłów (odpornym na korozję) i charakteryzuje dobrymi własnościami przewodzenia ciepła. Podczas pracy kotła wymiennik narażony jest na naprężenia termiczne spowodowane jego rozgrzewaniem i wychładzaniem. Właśnie dodatek tytanu i molibdenu poprawia trwałość stali szlachetnej, zapewniając jej długą żywotność i bezawaryjną pracę kotła przez wiele lat. 

Głównym elementem palnika MatriX jest siatka spleciona ze specjalnej, bardzo odpornej termicznie stali nierdzewnej. Mieszanka gazu i powietrza ulega spalaniu na jej powierzchni prawie bez płomienia. Siatka żarzy się oddając znaczną część ciepła przez promieniowanie (palnik promiennikowy).

Powierzchnia palnika wykonana z siatki pozwala na płynną kompensację naprężeń termicznych. Wpływa to bardzo korzystnie na żywotność i bezawaryjność palnika.

Przegląd korzyści:

 • Wysokosprawny wiszący kocioł kondensacyjny, moc grzewcza: od 17 do 100 kW (w kaskadzie do 800 kW)
 • praca kotła z zawsze maksymalną sprawnością: do 109%
 • wyjątkowo oszczędne ogrzewanie dzięki optymalnej konstrukcji wymiennika spaliny-woda Inox-Radial i palnika MatriX 
 • praca kotła dopasowana do zapotrzebowania budynku na ciepło dzięki szerokiemu zakresowi regulacji mocy grzewczej - mniejsza częstotliwość załączeń kotła i dodatkowe oszczędności w zużyciu gazu
 • niezawodne, pewne i długowieczne ogrzewanie – wymiennik Inox-Radial i palnik MatriX wykonane z kwasoodpornej stali szlachetnej wysokiej jakości, z dodatkiem tytanu i molibdenu o oznaczeniu DIN 1.4571
 • zawsze maksymalne wykorzystanie paliwa, nawet przy zmieniającej się jakości gazu, dzięki układowi kontroli i regulacji spalania Lambda-Pro-Control
 • regulator kotła o wyjątkowo łatwej obsłudze, dużym wyświetlaczu, z komunikacją tekstową i graficzną – w cenie urządzenia
 • możliwość sterowania pracą ogrzewania przez telefon komórkowy dzięki modułowi GSM Vitocom 100, sterowania pracą instalacji kolektorów słonecznych, możliwość współpracy z kotłem na paliwo stałe, pompą ciepła itd.
 • wyposażenie systemowe do budowy kompletnej kotłowni kaskadowej w układzie równoległym lub szeregowym
Dodatkowe informacje:

Dane techniczne

Moc znamionowa (kW): 17,0-45,0*/
15,4-40,7**    
17,0-60,0*/
15,4-54,4**   
30,0-80.0*/
27.0-72,6**   
30,0-100,0*/
27,0-91,0**   
Długość (mm): 380 380 530 530
Szerokość (mm): 480 480 480 480
Wysokość (mm): 850 850 850 850
Ciężar (kg): 65 65 83 83
Pojemność wodna (l): 7 7 12,8 12,8
Króćce spalin (mm): 80/125 80/125 100/150 100/150


*zakres znamionowej mocy cieplnej przy ogrzewaniu pomieszczeń i podgrzewie wody użytkowej przy parametrach 50/30oC
**zakres znamionowej mocy cieplnej przy ogrzewaniu pomieszczeń i podgrzewie wody użytkowej przy parametrach 80/60oC

Formularz zapytania:
Nazwa towaru: 
Nazwa firmy: 
Imię i nazwisko: 
Telefon: 
e-mail: *
Treść: *