Nazwa produktu:
VITOSOLAR 300-F kondensacyjna centrala grzewcza do solarnego wspomagania ogrzewania budynku i wody uVitosolar 300-F jest idealnym rozwiązaniem dla wyjątkowo oszczędnego ogrzewania gazem z wykorzystaniem darmowej energii słonecznej do wspomagania ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej. Z możliwością podłączenia dodatkowego źródła ciepła, np. kotła na paliwo stałe czy kominka z płaszczem wodnym. Doskonale sprawdzi się w nowym jak i modernizowanym budynku. Wszystkie elementy instalacji są ze sobą połączone w jedną całość, która potrzebuje tylko 1,5 m2 powierzchni do ustawienia. 

Vitosolar 300-F składa się z:

 • wysokosprawnego kotła kondensacyjnego Vitodens 300-W lub Vitodens 200-W: z wymiennikiem Inox-Radial, palnikiem MatriX, układem kontroli spalania Lambda-Pro-Control
 • regulatora pogodowego Vitotronic 200, który steruje również pracą instalacji solarnej
 • zasobnika uniwersalnego o pojemności 750 litrów, który pełni funkcję akumulatora ciepła z instalacji solarnej i podgrzewacza wody użytkowej
 • z energooszczędną pompą instalacji solarnej, separatorem powietrza, armaturą zabezpieczającą
 • grupą pompową obiegu grzewczego Divicon: z energooszczędną pompą obiegową, 3-drogowym zaworem mieszającym z siłownikiem
 • centrala jest całkowicie zmontowana i orurowana – przyłącza hydrauliczne z prawej lub lewej strony (do wyboru)
 • z możliwością przyłączenia drugiego obiegu grzewczego: z zaworem mieszającym lub bez mieszaczaSolarne wspomaganie ogrzewania

Kolektory słoneczne Vitosol, przez wymiennik umieszczony na samym dole zasobnika, ogrzewają wodę zasilającą instalację ogrzewania budynku i c.w.u. Kolektory ogrzewają cała pojemność zasobnika, tj. 750 litrów, gromadzą w nim ciepło słoneczne, które może być wykorzystane nawet w nocy. 

Regulator kotła steruje pracą instalacji kolektorów słonecznych, kotła, obiegów grzewczych oraz ogrzewaniem c.w.u. Zawsze w pierwszej kolejności wykorzystuje darmową energię słoneczną zanim zdecyduje o uruchomieniu kotła gazowego.

Zasobnik uniwersalny

Zasobnik Vitocell 340-M o pojemności 750 litrów – całą objętość zbiornika wypełnia woda grzewcza (z instalacji ogrzewania budynku). Natomiast, ciepła woda użytkowa ogrzewana jest w rurze falistej wykonanej z wysokogatunkowej stali nierdzewnej biegnącej wzdłuż całej wysokości zasobnika – duża powierzchnia zapewnia wysoką wydajność c.w.u.

 • przez wymiennik solarny umieszczony na samym dole zasobnika, kolektory słoneczne ogrzewają całą jego pojemność, tj. 750 litrów
 • woda ogrzewana przez kolektory zasila instalację ogrzewania budynku oraz ciepłą wodę użytkową
 • jeśli kolektory nie pracują kocioł gazowy zasila bezpośrednio instalację ogrzewania budynku – z pominięciem zasobnika
 • jeśli temperatura wody użytkowej jest za niska, kocioł gazowy dogrzewa ją do wymaganej temperatury przez zasilanie tylko górnej części zasobnika 
 • przyłącza umieszczone na różnej wysokości zasobnika umożliwiają przyłączenie wielu źródeł ciepła
 • dzięki przyłączom na różnych wysokościach, można korzystać z wody o różnej temperaturze
 • oprócz kotła gazowego i kolektorów, do zasobnika można podłączyć również dodatkowe źródła ciepła np. grzałkę elektryczną, kocioł na paliwo stałe czy kominek z płaszczem wodnym, które również będą ogrzewać budynek i wodę użytkową
 • efektywna izolacja cieplna zasobnika skutecznie chroni go przed utratą ciepła
 • płaszcz zewnętrzny wykonany jest z tworzywa i wraz z izolacją cieplną może zostać zdjęty – ułatwia to transport i wstawienie zasobnika do kotłowni


Z kotłem na paliwo stałe

Również kocioł na paliwo stałe czy kominek z płaszczem wodnym magazynują ciepło w zasobniku:

 • instalacja ogrzewania budynku pobiera z zasobnika tylko tyle ciepła ile potrzebuje do ogrzania domu, przy określonych temperaturach zewnętrznych
 • zgromadzone nadwyżki ciepła z kotła/kominka mogą być wykorzystane w czasie gdy kocioł już nie pracuje
 • kocioł/kominek może pracować z mocą zbliżoną do nominalnej – wyższa sprawność i niższe zużycie paliwa o ok. 30%
 • większy komfort użytkowania kotła/kominka – wydłużenie czasu pomiędzy kolejnymi załadunkami paliwa


Przegląd korzyści:

 • kompaktowa centrala grzewcza do oszczędnego ogrzewania gazem i maksymalnego wykorzystania energii słonecznej: do ogrzewania budynku i wody użytkowej
 • z wysokosprawnym kotłem kondensacyjnym Vitodens 300-W lub Vitodens 200-W, moc grzewcza: od 3,8 do 35 kW
 • z możliwością podłączenia dodatkowych źródeł ciepła, np. kotła na paliwo stałe, kominka z płaszczem wodnym, grzałki elektrycznej
 • wysoki komfort i higieniczne przygotowanie ciepłej wody użytkowej ogrzewanej w wężownicy ze stali nierdzewnej
 • duża wydajność c.w.u. umożliwia równoczesne korzystanie z kilku punktów poboru wody
 • potrzebna niewielka powierzchnia do ustawienia – tylko 1,5 m2
 • kompletnie zmontowane urządzenie oszczędza nie tylko czas montażu instalacji ale również obniża koszty inwestycji
 • dla łatwiejszego transportu centralę grzewczą można podzielić na części – na moduły
 • zasilanie każdym rodzajem gazu – zmiana rodzaju gazu nie wymaga żadnych przeróbek kotła
 • energooszczędne pompy z elektroniczną regulacją wydajności – klasa energetyczna A
 • regulator pogodowy o wyjątkowo łatwej obsłudze, dużym wyświetlaczu, z komunikacją tekstową i graficzną – w cenie urządzenia
 • optymalne wykorzystanie ciepła do ogrzewania budynku, ze wszystkich podłączonych do zasobnikach źródeł ciepła
 • sterowanie pracą do dwóch niezależnych obiegów grzewczych z zaworami mieszającymi
 • czasowe programowanie tygodniowe ogrzewania budynku, ogrzewania c.w.u. i cyrkulacji 
 • możliwość sterowania pracą ogrzewania przez telefon komórkowy dzięki modułowi GSM Vitocom 100
Dodatkowe informacje:

Dane techniczne


VITOSOLAR 300-F z kotłem VITODENS 300-W

Moc znamionowa (kW): 1,9-11,0*/
1,7-10,1**
1,9-19,0*/
1,7-17,2**
4,0-26,0*/
3,6-23,7**
4,0-35,0*/
3,6-32,0**
Długość (mm): 360 360 380 380
Szerokość (mm): 450 450 480 480
Wysokość (mm): 850 850 850 850
Ciężar (kg): 50 50 48 50
Pojemność wodna (l): 3,8 3,8 5,0 5,6
Króćce spalin/powietrza dolotowego (mm): 60/100 60/100 80/125 80/125


*zakres znamionowej mocy cieplnej przy ogrzewaniu pomieszczeń i podgrzewie wody użytkowej przy parametrach 50/30 stopni C
**zakres znamionowej mocy cieplnej przy ogrzewaniu pomieszczeń i podgrzewie wody użytkowej przy parametrach 80/60 stopni C

Formularz zapytania:
Nazwa towaru: 
Nazwa firmy: 
Imię i nazwisko: 
Telefon: 
e-mail: *
Treść: *