Kolektory

Dotacje na kolektory słoneczne

W roku 2010 wszedł w życie pierwszy w Polsce ogólnopolski program wsparcia inwestycji w zakupie instalacji solarnej. Program jest skierowany dla osób fizycznych będących właścicielami domków jednorodzinnych oraz do wspólnot mieszkaniowych, z wyłączeniem obiektów przyłączonych do sieci cieplnych. Swoim zasięgiem Program obejmuje obszar całej Polski.


Ile można zyskać?


Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów przedsięwzięcia. Całkowity budżet projektu przewidziany jest na kwotę 300 mln złotych do przydzielenia w latach 2010 - 2014 (wydatkowanie środków do końca 2015 roku). 
Dofinansowanie może wynieść nawet do 45% brutto kredytu bankowego, ale nie więcej niż 2 250 PLN do mkw. instalacji.


Dodatkowe korzyści 

Firma Viessmann udziela 5 letniej gwarancji na zabudowaną, kompletną instalację solarną sprzedawaną w ramach programu NFOŚiGW.


W jaki sposób ubiegać się o dofinansowanie?

Wymagania i cała procedura nie są skomplikowane i składają się z pięciu głównych punktów:

 

 1. Wybór danego typu kolektora słonecznego Viessmann
 2. Złożenie wniosku o dofinansowanie na zakup do wybranego Banku.
 3. Po akceptacji wniosków przez Bank Inwestor podpisuje umowę kredytu z dotacją z Bankiem.
 4. Inwestor przedkłada w Banku Protokół końcowego odbioru wraz z fakturami oraz innymi dokumentami określonymi w umowie.
 5. Dotację do banku przekazuje NFOŚiGW na podstawie potwierdzenia 
  zrealizowania inwestycji. Należy również pamiętać, że od dotacji należy odprowadzić podatek dochodowy

 

Sprawdź specjalny pakiet dla programu dofinansowania NFOSiGW

Kompletny zestaw solarny dla 4-osobowej rodziny

cena 11 900,00 zł netto  nr zam. SK04002


Jakie Banki biorą udział w programie?

Kredytów z dotacją na kolektory udzielają banki, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW na lata 2013-2015:

 

 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze
 • SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze (połączenie GBW S.A. i MBR S.A.)
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • Warszawski Bank Spółdzielczy
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.

 


Jakie kolektory kwalifikują się do dotacji?

Najważniejszym wymogiem jest spełnienie wymagań dotyczącym posiadania przez kolektor słoneczny certyfikatu Solar Keymark. Certyfikat ten posiadają wszystkie kolektory słoneczne znajdujące się w ofercie firmy Viessmann. Chcąc wybrać najdogodniejsze dla siebie rozwiazanie, skontaktuj się z nami.
Schemat instalacji solarnej powinien być zatwierdzony przez projektanta z uprawnieniami. Na naszej stronie dostępny jest bezpośrednio zestaw schematów instalacji solarnych.

 

  Kolektory słoneczne z dotacją 4.3 MB>>

  Vitosol 100-F pakiet z dotacją 532 KB>>