Ekologia

Poszanowanie energii

Światowe zużycie energii podwoiło się od roku 1970, a do roku 2030 potroi się. Skutek: kurczą się zasoby paliw kopalnych - ropy naftowej i gazu - a ceny energii stale rosną. A do tego, wysokie emisje CO2 wpływają negatywnie na klimat. Efektywność energetyczna jest dzisiaj niezbędnie konieczna, by zabezpieczyć nam bezpieczną pod względem energetycznym przyszłość.

Ciepłownictwo oferuje największy potencjał oszczędności

Mówiąc o oszczędzaniu energii, wielu ma na myśli w pierwszym rzędzie samochód lub domowe urządzenia elektryczne. A przecież największy udział w globalnym zużyciu energii – około 40% - a tym samym największy potencjał oszczędności leży po stronie wytwarzania ciepła dla obiektów mieszkalnych i przemysłowych. 
 
Najważniejszym przedsięwzięciem jest tu wymiana przestarzałych instalacji grzewczych, na przykład na nowoczesne kotły kondensacyjne współpracujące z kolektorami słonecznymi. 
 
Wzrost efektywności energetycznej zapewnia największy efekt w redukowaniu zużycia paliw kopalnych. Następne miejsce zajmuje intensyfikacja wykorzystania energii odnawialnych. Dla obu tych opcji kompletny program firmy Viessmann oferuje innowacyjne systemy spełniające już dzisiaj wysokie rynkowe standardy przyszłości. 

Bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię, dzięki paliwom biogenicznym

Eksperci zakładają, że do roku 2020 jedna piąta zapotrzebowania energii w Europie pokryta będzie dzięki wykorzystaniu biomasy. Biomasa ma największe znaczenie i już dzisiaj w Polsce ma 90-procentowy w produkcji energii odnawialnej. 
 
Obok tego decydujący wkład w stopniowe zastępowanie paliw kopalnych i podnoszenie bezpieczeństwa energetycznego mogą wnieść biooleje i biogazy, pozyskiwane z biomasy. Dla zmniejszenia zużycia gazu ziemnego coraz częściej wprowadza się domieszkę biogazu do istniejących sieci gazowniczych. A dzięki upłynnianiu biomasy można także stopniowo zastępować olej opałowy. 

Są to wielce obiecujące perspektywy. Zwłaszcza, że biomasa w przeciwieństwie do innych rodzajów energii jest do dyspozycji wszędzie i przez cały rok. Dzięki spalaniu z neutralnym bilansem CO2 wnosi także znaczący wkład w ochronę środowiska. Wszystko to czyni biomasę atrakcyjną alternatywą zaopatrzenia w energię.